BA9s

Lajittelu

7719060

Lamppu 6 V, 50 mA, 0,3 W, BA9S-kanta poistuva tuote

Saatavuus: 

1,50 €
 • +10 kpl 1,10 €

7719061

Lamppu 6 V, 200 mA, 1,2 W, BA9S-kanta 10 x 28 mm

Saatavuus: 

1,50 €

7719062

Lamppu 6 V, 330 mA, 2 W, BA9S-kanta 9 x 23 mm

Saatavuus: 

1,50 €
 • +10 kpl 0,90 €
 • +50 kpl 0,80 €

7719063

Lamppu 6,3 V, 500 mA, 3,15 W, BA9S-kanta 10 x 28 mm

Saatavuus: 

1,50 €
 • +10 kpl 0,80 €
 • +50 kpl 0,70 €

7719064

Lamppu 6 V, 500 mA, 3 W, BA9S-kanta 10 x 28 mm, poistuva

Saatavuus: 

1,50 €
 • +10 kpl 1,10 €
 • +50 kpl 1,00 €

7719120

Lamppu 12 V, 170 mA, 2 W, BA9S-kanta 10 x 28 mm

Saatavuus: 

1,00 €
 • +10 kpl 0,80 €
 • +50 kpl 0,70 €

7719121

Lamppu 12 V, 100 mA, 1,2 W, BA9s-kanta 8,5 x 23 mm

Saatavuus: 

1,50 €
 • +10 kpl 0,80 €
 • +50 kpl 0,70 €

7719126

Lamppu 12 V, 500 mA, 5 W, BA9S-kanta 9 x 23 mm

Saatavuus: 

1,50 €
 • +10 kpl 1,35 €

7719240

Lamppu 24 V, 125 mA, 3 W, BA9S-kanta 10 x 28 mm

Saatavuus: 

1,70 €
 • +10 kpl 1,53 €

7719242

Lamppu 24 V, 85 mA, 2 W, BA9s -kanta 10 x 28 mm

Saatavuus: 

1,50 €
 • +10 kpl 0,80 €
 • +50 kpl 0,70 €

7719243

Lamppu 24 V AC/DC, BA9S-kanta

Saatavuus: 

2,00 €

7719280

Lamppu 28 V, 40 mA, 1,1 W, BA9s-kanta 10 x 28 mm

Saatavuus: 

1,50 €
 • +10 kpl 0,80 €
 • +50 kpl 0,70 €

7719600

Lamppu 60 V, 33 mA, 2 W, BA9S-kanta 10 x 28 mm

Saatavuus: 

1,50 €
 • +10 kpl 1,25 €

7719913

Lamppu 130 V 20 mA, 2,6 W, BA9s 10 x 28 mm

Saatavuus: 

3,20 €
 • +10 kpl 2,88 €